Aktivnost

Retrospektiva 2022. godina

09.01.2023

2022. godinu smo počeli sastankom novog upravnog odbora (6.1.2022.), koji je izabran na vandrednoj izbornoj skupštini udruženja održanoj 17.12 .2021. godine u prostorijama Slovačkog Doma u Šidu.

Na sastanku je jednoglasno izabrano novo rukovodstvo udruženja, Za predsednika udruženja izabran je Stanislav Đierčan, a novi Podpredsednik je Miroslav Kukučka.

5.2.2022. – Kobasicijada Đomaedrod (Mađarska) (II Mesto u pravljenju kobasica)

6.2.2022. – 8.Kobasicijada Belo Blato

12.2.2022. – 25. SREMSKA KOBASCIJADA, SLOVAČKI DOM ŠID

19.2.2022 – Kobasicijada Rogolji (Repbulika Srpska , BIH)

25.2.2022. – Kobasicijada Turija

10.3.2022. – 61. Salamijada Svenice (Slovenija)

6.4.2022. – Prijem, Ambasada Repblike Slovačke u Srbiji, Beograd

30.4.2022. –Sadnja Majksog drveta, Šid

13.5.-15.5.2022. – „S Klobasicom u EU“ Sveti Petar u Šumi (Hrvatska)

8.7.-10.7.2022.- Krajanska Nedela Detva (Slovačka)

12.8.2022.- „Dunavom Plovi Tambura Zvuk“ Borovo (Hrvatska)

18.8.2022.- Vinarske noći u gradu Šidu

28.8.2022.- Iločeko Leto, Ilok (Hrvatska)

2.9.2022. – Gastro Srem Stara Pazova

2.10.2022.- Festival Vojvođanskih festivala Rogalj

29.10.2022.- SREM KLOB KOB FEST, SLOVAČKI PARK ŠID

10.12.2022. – Tamburaško veče , Slovački Dom Šid