Aktivnost

Godišnja izborna skupština

24.04.2023

U nedelju 23. Aprila 2023. Održana je godišnja izborna skupština udruženja Sremska Svinjokolja i Kobasicijada u prostorijama Slovačkog Doma u Šidu.

Skupštini je prisustvovao 21 član.

Na početku skupštine prisutni članovi skupštine izabrali su Rastislava Struhara za predsedavajućeg a Blaženku Đierčan za zapisničara skupštine, nakon čega je predsedavajući pročitao dnevni red koji je usvojen jednoglasno.

Predsednik Upravnog Odbora Stanislav Đierčan podneo je izveštaj o radu udruženja između dve skupštine, kao i finansijski izveštaj za 2022. Godinu.
Izveštaj je usvojen sa 21 glasom ZA.
Na predlog upravnog odbora skupština je prihvatila i usvojila prijem 20 novih članova udruženja koji su popunjavanjem pristupnice tokom godine izrazili želju da pomognu radu udruženja.

Jedna od tačaka dnevnog reda bila je izbor članova upravnog i nadzornog odbora.
Predlog je bio:
Upravni odbor:
Miroslav Kukučka
Branko Farkaš
Danko Čipkar
Stefan Čipkar
Goran Hovan
Benjamin Hovan
Stanislav Đierčan

Nadzorni odbor:
Zoran Obradović
Vladimir Čanji
Borislav Barna

Članovi skupštine su jednoglasno izglasali predloge za nove članove upravnog i nadzornog odbora.

Na samom kraju skupštine predsedavajući se zahvalio svima na konstruktivnom radu i poželeo još više uspeha novim članovima upravnog , nadzornog odbora i novim članovima udruženja.
“Možemo da se pohvalimo da smo u udruženje primili 15 mladih ljudi”.

Nakon skupštine organizovali smo večeru za članove, prijatelje, simpatizere i sponzore udruženja.

Skupštini su prisutvovali Nataša Kolar Predsednica Slovačkog kulturnog umetničkog društva “Jednota” Šid i Jan Hrubik Predsednik Matice Slovačke Šid.

Zahvaljujemo se Motoklubu Šid 2007 i Našem dugogodišnjem kuvaru Borku Pavloviću, koji su nam pomogli u pripremi večere.