Aktivnost

Sastanak Upravnog odbora

21.05.2023

U Četvrtak 18. Maja 2023. Održan je sastanak upravnog odbora udruženja na kojem su prisustvovali svi novoizabrani članovi UO (7-sedam).

Prva tačka dnevnog reda bila je izbor potpredsednika udruženja, predlog UO je bio da Stanislav Đierčan bude izabran za potpredsednika, nakon čega je izglasan sa 7 glasova ZA.

Zatim, Predsednik Upravnog odbora podneo je upravnom odboru predlog plana rada udruženja u narednom periodu, koji je usvojen jednoglasno.