Aktivnost

Sastanak Organizacionog odbora Srem Klob Kob Festa

27.08.2023

Na poziv predsednika UO udruženja održan je sastanak OO manifestacije na kojem je izabran predsednik i članovi organizacionog odbora:
Miroslav Kukučka – predsednik OO

Članovi:
Borislav Barna
Branko Farkaš
Danko Čipkar
Stanislav Đierčan
Vladimir Čanji
Alen Feltan
Milenko Krtinić
Goran Hovan
Darko Đierčan
Rastislav Struhar
Benjamin Hovan
Bojan Trenkić

U nastavku sastanka podeljeni su zadaci vođama timova i raspravljalo se o daljim promocijama manifestacije u gradovima širom Srbije