Aktivnost

Održana Godišnja skupština

22.04.2024

U nedelju 21. Aprila 2024. Održana je godišnja skupština udruženja Sremska Svinjokolja i Kobasicijada u prostorijama Slovačkog Doma u Šidu.

Skupštini je prisustvovalo 19 članova.

Na početku skupštine prisutni članovi skupštine izabrali su Rastislava Struhara za predsedavajućeg, nakon čega je predsedavajući pročitao dnevni red koji je usvojen jednoglasno.

Predsednik Upravnog Odbora Miroslav Kukučka podneo je izveštaj o radu udruženja između dve skupštine, u kojem je rekao da je godina iza nas bila veoma uspešna uprkos ne održavanju Srem Klob Kob Festa zbog AKS, spomenuo je i 27.sremsku kobasicijadu na koju je pristiglo rekordnih 110 uzoraka suvih kobasica.

Izvešaj je usvojen sa 19 glas ZA.

Zatim zamenika predsednika udruženja Stanislav Đierčan pročitao je finanskijski izveštaj za 2023.godinu. Finansijski izveštaj usvojen je jednoglasno.

Jedna od tačaka dnevnog reda bila je i plan i program rada udruženja za tekuću godinu koji je prezentovao predsednik UO nakon čega je i usvojen.

Na predlog upravnog odbora skupština je prihvatila i usvojila prijem 15 novih članova udruženja koji su popunjavanjem pristupnice tokom godine izrazili želju da pomognu radu udruženja.

Na samom kraju skupštine predsedavajući se zahvalio svima na konstruktivnom radu i poželeo još više uspeha u budućem periodu.

Nakon skupštine organizovali smo večeru za članove, prijatelje, simpatizere i sponzore udruženja.